Gebelikte fibrinojen ve trombosit sayıları kaç olmalı

Gebelikte bibrinojen ve trombosit sayıları kaç olmalı
Gebelikte bibrinojen ve trombosit sayıları kaç olmalı

Gebelikte fibrinojen ve trombosit sayıları kaç olmalı

Gebelikte bibrinojen ve trombosit sayıları kaç olmalı sorusu anne adaylarının kafalarına takılan önemli konulardan bir tanesidir. Bu protein konsantrasyon bakımından gebelik süresin­ce devamlı bir artış gösterir.Gebe olmayan kadınlarda 0,26 g/100 ml olan fibrinojen değeri 0,4 g/100 ml’yekadar yük­selir. Bu dolaşımda bulunan fibrinojen miktarının yüzde yüz oranındaartması demektir.

Trombosit sayısındaki artma ile birlikte bu artışın gö­rülmesi, kanama tehdidine karşı mevcut bir önlem olarak kabul edilebilir.

Fibrinojen ve globülin miktarlarının yükselmesi, al­yuvarların kümeleşme meyli göstermesine yol açar. Sonuç olarak gebelik süresince eritrosit sedimantasyon değerle­ri yükselir. Bu nedenle de sedimantasyon değeri, gebelik es­nasında başka hastalıkların teşhisi için kriter olarak ka­bul edilemez.

Bununla birlikte plazma hacminin artması, hemoglo­bin miktarının görünüşte azalmasına neden olur. Hemoglo­bin konsantrasyonu, gebelik süresince düşmeye devam eder ve ancak son dört haftada, hafif bir yükselme gösterebilir. Düşme, 12. haftada fark edilmeye başlar ve en düşük değer, 32. haftada elde edilir.

Bu bilgilerden, gebelik süresince tek bir kan değerinin normal kabul edilemeyeceği görülmektedir. Bu nok­ta, anemi teşhisi konularken önem kazanır. 30. haftada 10,5 olarak ölçülen hemoglobin normaldir, ancak 20. haftada ay­nı değer anemi belirtisi olarak kabul edilir.

LÖKOSİTLER: Gebe olmayan kadında 7000/ mm3 civarında olan bu değer, gebelik süresince artarak 10 500/mm3’e ka­dar yükselebilir. Meydana gelen artıştan daima spolimorf nüveli nötrofiller sorumludur.

TROMBOSİTLER: Bunların sayıları gebelik ve lohusalık dönemleri boyunca devamlı olarak artar. Beher milimetre küp’teki trombosit sayısı gebe olmayan kadında 187.000; 20 haftalık gebelikte 250.000; 30 haftalık gebelikte 275.000, 40 haftalık gebelikte 316.000 ve lohusalık döneminde ise 600.000 kadardır.

Bu durum, kanamaya karşı bir müdafaa sistemi şeklinde yorumlanabilir, ancak mekanizması bilinmemektedir. Gebelik esnasında değerlerin yakından takip edilmesi gerekse de düzenli olarak muayene olmak, ikili teste girmek anne adayları için son derece önemlidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*